ΕΛΛ
Ξενοδοχείο Aggelika στην Ύδρα
Το ξενοδοχείο Aggelika βρίσκετε στην Ύδρα. Είναι εξοπλισμένο με ξύλινα κουφώματα ανοιγόμενα ανακληνόμενα , παραδοσιακά, με κορνίζα και φουρούσι στο έξω μέρος και εσωτερικό σκίαστρο, ταμπλαδωτό.