ΕΛΛ
Ξενοδοχείο Miland Suites
Το ξενοδοχείο Miland suites βρίσκεται στo νησί της Μήλου. Στο ξενοδοχείο αυτό κατασκευάσαμε ξύλινα κουφώματα ανοιγόμενα ανακληνόμενα ,με πατζούρια ταμπλαδωτά και ανοξείδωτα μάσχουλα.