ΕΛΛ
Βλέπετε 4 από 4
Παραδωσιακό Σπετσιότικο
i
Υλικά Κατασκευής:
Ξύλο οξιάς, Χαλκός
Εξώφυλλο παραθύρου ταμπλαδωτό
i
Υλικά Κατασκευής:
Ξύλο, Mπρούτζος, Αλουμίνιο
Ανασυρώμενο (torso)
i
Υλικά Κατασκευής:
-
2 Παραδωσιακό Σπετσιώτικο
i
Υλικά Κατασκευής:
Dark Merandi
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑ